I-49 เครื่องบดหมู

Product Info

เครื่องบดหมู # 32 หน้าปิด (ใบมีดเหล็ก,ใบมีด STL)
เครื่องบดหมู # 32 หน้าเปิดโล่ง
เครื่องบดหมู # 42 หน้าปิด , # 52
เครื่องบดหมู # 42 หน้าเปิดโล่ง