JOB

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ตำแหน่ง

 • พนักงานขาย สาขาขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • พนักงานขาย สาขาชลบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอขายสินค้าเครื่องครัวสเตนเลสและสินค้าอื่นๆ
 • ดูแลลูกค้าเก่าที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งหาลูกค้าใหม่
 • ศึกษาทำความเข้าใจในตัวสินค้า สามารถแนะนำและเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สาขาขอนแก่น
 • สาขาชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมปลายขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตัวเอง
 • ทาง e-mail
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงานและรูปถ่ายมาตามที่อยู่บริษัท

ช่างเชื่อมอาร์กอน

ตำแหน่ง

 • ช่างเชื่อมอาร์กอน หลายตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • เชื่อมงานสเตนเลสประเภทเครื่องครัวสเตนเลสได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • จ.สมุทรสงคราม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี ชอบการทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตัวเอง
 • ทาง e-mail
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงานและรูปถ่ายมาตามที่อยู่บริษัท