TRAFS 2013

By: | Tags: | Comments: 0

  • งานแสดงอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ ของใช้และวัตถุดิบที่เติบโตเร็วที่สุดในไทย
  • เป็นประตูที่สำคัญนำไปสู่ตลาดอินโดจีน รวมไปถึงพม่าที่เพิ่งเปิดประเทศ
  • เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พบกับผู้ซื้อกว่า 28,000 คน จาก 50 ประเทศ และช่วยท่านเพิ่มยอดขาย
  • กิจกรรมและไฮไลฟ์มากมายที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมาพบท่าน
  • ได้รับความสนับสนุนจาก 10 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม อาทิ พ่อครัว เชฟเบเกอรี่ F&B ผู้จัดการส่วนหน้า (FOMA) แม่บ้านและซักรีด ฯลฯ
  • แผนสัมมนาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • งานแสดงที่จะช่วยท่านเพิ่มยอดขายให้กลุ่มแฟรนไชส์ อาหารและเครื่องดื่ม เพราะจัดพร้อมงาน
    TFBO 2013 ซื่งเป็นงานแสดง แฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในอาเซียน